ARCHITECT'S iDOL KMITL

posted on 03 Oct 2011 19:39 by yukinoa

Photobucket

ชื่อ            อาทิริน พิริภัณฑ์ ( พี่จิ๊บ )

บริษัท       ดวงฤทธิ์  บุญนาค ( DBALP )

การศึกษา  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิต (สถ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่นปี 35 (พ.ศ. 2540)

                ปริญญาโท MASTER OF ART (MA) in DESIGN FOR THE ENVIRONMENT : University of the Arts London (พ.ศ. 2547)

                ลักษณะการประกอบวิชาชีพ เป็นสถาปนิกหัวหน้ากลุ่ม (Group Head) ของบริษัท มีน้องๆในทีม ประชุมงานกัน ตรวจแบบให้ความเห็น มุมมอง ดูแลทั้งเรื่องการบริหาร และทำเองด้วย

ผลงานก็มี                  1. X2- RESORT   ประจวบคีรีขันธ์ 

Photobucket

Photobucket

                                2. THE PIER   ร้านอาหาร เกาะสมุย

Photobucket

                                3. THE ISSARA LADPRAO  คอนโดมิเนียม กรุงเทพ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

                ข้อคิดที่สำคัญในการทำงาน งานสถาปัตยกรรมของเราเป็นงานที่สนุก เราได้คิดไปเรื่อยๆ แล้วได้สร้างจริง เอาสิ่งที่เราคิดไปทำให้เป็นรูปเป็นร่าง เป็นรูปเป็นร่าง เป็นความจริงขึ้นมาได้ จึงต้องอาศัยหลายๆอย่าง ทั้ง ประสบการณ์ เทคนิคการก่อสร้าง ต้องติดต่อกับผู้คนหลายๆฝ่าย ดังนั้นถ้าเราสนุกกับมัน เราก็จะอยากทำงานต่อไปเรื่อยๆ

                งานสถาปัตยกรรม ในความเห็นของพี่ คือ SPACE และ  FORM ที่มนุษย์ สร้างขึ้นอย่างมี สุนทรียภาพ มันไม่ใช่การค้นหาสิ่งใหม่ๆ แต่มันเป็นการทำให้ผู้ใช้อาคารของเราได้อย่างสะดวกราบรื่น

                การปฏิบัติตัวเวลาทำงาน ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องมีอยู่ในตัวของสถาปนิกทุกคน อย่างเรื่องการที่เราเลือกใช้ของให้ลูกค้า การที่เราเลือกระบบประกอบอาคารให้ลูกค้า การที่เราเลือกระบบโครงสร้างที่เหมาะสมให้ลูกค้า เป็นสิ่งที่จำเป็น การเลือกของเราต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจ และความรู้ ไม่ใช่เพียงเพราะเราอยากจะได้ แบบนั้นแบบนี้ เพราะงานที่เกิดขึ้นไม่ใช่งานของเราคนเดียว แต่เป็นการแบ่งงานกันของส่วนต่างๆ ลูกค้าให้โอกาสเราทำงาน เราก็ควรล่งงานที่ดีมีคุณภาพให้ลูกค้า เช่นกัน

                รวมถึงเรื่องการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆที่เราจะสามารถช่วยโลกได้ ให้เป็น Sustainable อย่างที่สถาปนิกไปวางผัง ออกแบบ รีสอร์ทแล้วโค่นต้นไม้กัน สิ่งนั้นก็ส่งผลกระทบแล้วในรุ่นของเรา ดังนั้นการบอกว่า Green Building ไม่ได้หมายความว่าใช้วัสดุที่เป็นกรีนเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง Context หรือ องค์รวมของพื้นที่ด้วย

                สถาปนิกจากลาดกระบังที่เพิ่งจบมาใหม่ ปัจจุบันนี้ก็ขยันขันแข็งดี แนวความคิดในการออกแบบ หรือการทำงานมีความตั้งใจดีมาก เรียกได้ว่าสนุกกับงานอยู่ เท่าที่ดูจากน้องๆที่เข้ามาทำงาน น้องๆฝึกงาน เป็นที่ต้องการของบริษัทหลายๆที่  แต่ก็มีจุดด้อยคือ บางทีการยึดติดกับความเป็นจริงมากเกินไป ทำอะไรต้องสร้างได้ จะทำให้เราฉีกกฎออกไปไม่ได้มาก หากเราปัดตรงนี้ออกไปได้ โดยที่เรามีพื้นฐานว่าของจริงเป็นอย่างไร แล้วหาวิธีที่มี เทคโนโลยีต่างๆที่มาช่วย หรือต้องมีที่ปรึกษา หรือต้องมีความรู้ ประสบการณ์เพิ่ม เรารู้ว่าอะไรทำได้ แล้วเราจะสามารถทำงานได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องการจัดการ การจัดกระบวนความคิด ที่จะต้องเพิ่มเติมหรือปรับให้กระชับมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในเรื่องของเทคนิคฝีมือ พวกเราพัฒนากันมาดีอยู่แล้ว

Photobucket

                อยู่ที่คณะสมัยก่อน ตอนนั้นต้นไม้เยอะกว่านี้ ทุ่งนาเราเรียกกันว่า “สนามกอล์ฟ ” (หัวเราะ) ยังเป็นป่าหญ้า คณะเพิ่งเริ่มสร้างตึกใหม่ สภาพแวดล้อม นักศึกษาก็จะตรึงสตูฯ  สมัยนั้นอาจารย์จิ๋วจะบอกว่า “เอ้ย ไอ้หนูเราจะต้องตรึงสตูฯเอาไว้ ” หมายความว่า ทำงานอยู่ที่สตูฯ ทำอะไรก็อยู่ที่สตูฯ มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดกัน หรืออาจารย์จะเข้ามาดูงานก็สะดวกได้คุยกัน พี่ว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อาจารย์กับนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยเล็ก สามารถเข้าถึงกันได้ เฮฮาสนุกสนานก็อยู่ใต้ตึก เตะบอล แม้ว่าห้องเรียนจะน้อยไม่ค่อยพอ แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาก็แบ่งๆกันใช้ได้ หรือตัวสตูดิโอเองก็ระบายอากาศธรรมชาติ สมัยก่อนอากาศดี นักศึกษาที่ทำงานแล้วอยู่ที่คณะเยอะ มันก็มีบรรยากาศที่สนุกสนานดี แต่วิชานอก นอกเหนือจากวิชาใน เราก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ ไม่รูปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่รึเปล่า(หัวเราะ) แต่จริงแล้วจำเป็นมากเมื่อเรามาประกอบอาชีพแล้วเป็นสิ่งจำเป็นเลยทีเดียว ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะขออาจารย์ที่เค้าเข้าใจธรรมชาติของเด็กสถาปัตย์อย่างเรา ว่าเราจะเอาอะไรไปใช้อย่างไร ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนก็จะไม่เหมือนกับเด็กวิศว เพราะหากให้เราไปเรียนกับเด็กวิศวเราก็คงแย่

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


edit @ 3 Oct 2011 20:35:06 by Yuki no Akatsuki

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Professional Practice 2554 ASSIGNMENT #3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่เก้า ระหว่างทางกลับแวะ จังหวัดพิษณุโลก

Photobucket

“วัดราชบูรณะ”   เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม จากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมต่อมา

Photobucket

ซึ่งพิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด

Photobucket
เจดีย์หลวง ตั้งอยู่ทางด้านหลังพระวิหารหลวงพ่อดำ สภาพปัจจุบันพบว่าตั้งอยู่บนฐานอิฐขนาดใหญ่รองรับฐานรูปแปดเหลี่ยม สูงซ้อนลดหลั่นขึ้นไปจนถึงชั้นระเบียงรอบเจดีย์ทรงลังกา  มุมราวระเบียงทั้งแปดมุม ทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ ลักษณะคล้ายเจดีย์องค์ใหญ่  

Photobucket
วิหารหลวงพ่อดำ ตั้งถัดมาทางด้านหลังพระอุโบสถ และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีทางขึ้น-ลง ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่คำรพนับถือของพุทธศาสนิกชน บานประตูไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตกรรมพุทธประวัติ

Photobucket
อุโบสถ อาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตู้ขึ้น-ลง เข้าออก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู พื้นภายในยกระดับ บานประตูหน้าต่างไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องรามเกียรติ์ รอบอาคารติดตั้งใบเสมาบนฐานก่ออิฐถือปูนรูปดอกบัว รอบนอกทำเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้น

Photobucket

 

Photobucket

“วัดนางพญา” ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ ต่างกันที่วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหาร

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร”  จังหวัดพิษณุโลก เรียกกันทั่วไปว่า วัดใหญ่หรือ วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญยิ่งทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกตรง ข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

Photobucket

การวางผังของวัด มีพระปรางค์เป็นองค์ประธานของวัด รอบองค์พระปรางค์มีระเบียงคตแลมีวิหารทิศ พระวิหารทางทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส ที่เรียกกันว่าวิหาร เก้าห้อง พระวิหารทางด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช  พระวิหารทางด้านทิศเหนือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ พระวิหารด้านทิศใต้เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศาสดา

Photobucket

พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก ตัวพระวิหารสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่มีความสง่างามสมส่วน และยังคงสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย  มีบานประตูประดับมุก 2 บานคู่ กว้าง 1 เมตร สูง 4.50 เมตร เป็นบานประตูประดับมุกโบราณที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

Photobucket

พระปรางค์ประธานของวัด มีวิหารคดล้อมรอบปรางค์ทั้งสี่ทิศ และมีระเบียงคดล้อมรอบองค์ปรางค์ พระปรางค์นี้สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าแต่เดิมพระปรางค์องค์นี้ คงสร้างเป็นเจดีย์สมัยสุโขทัย คือ เป็นเจดีย์ทรงพุมข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) อันถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ แต่ในระยะต่อมา สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และซ่อมแซมเป็นพระปรางค์แบบอยุธยา ตามหลักฐานเจ้าพระยาสุรสีห์ สมุหเทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก ได้ประดับกระเบื้องเคลือบสีทองตอนยอดชั้นที่มีครุฑแบก ได้ถูกซ่อมเสียใหม่ จะเห็นได้ว่าครุฑต่างๆ ถูกแปลงเป็นศิลปะอยุธยา

 Photobucket

เดินทางกลับถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมกับสายฝนโหมกระหน่ำราวพายุ

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Professional Practice 2554 ASSIGNMENT #3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่แปด

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ” หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร

Photobucket

ไม่มีหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่ดูจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว วัดนี้มีอายุตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ คือ ประมาณ 800 ปีมาแล้วเป็นอย่างต่ำ ซึ่งความจริงอาจสามารถกำหนดอายุได้มากกว่านี้เพราะที่ตั้งของวัดมีลักษณะ เป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือเมืองบริเวณนี้ คือ เมืองเชลียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับยุคทวารวดี

Photobucket

วัดนี้เป็นวัดสำคัญของเมืองเชลียง ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่ 1 และในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมนุมพระฝางเมืองสวางคบุรี แล้วได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุเมืองเชลียงนี้ด้วย และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล

Photobucket

ปรางค์ประธานวัดก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูนเสร็จแล้วลงสีชาดทับ ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ประมาณไว้ที่ พุทธศักราช 2017 ภายในองค์พระปรางค์มีสถูปรูปดอกบัวตูมขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาคล้ายถูกสร้างครอบ ทับ น่าจะบรรจุสิ่งของสำคัญสำหรับการบูชาอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "หัวใจพระพุทธเจ้า" ตามผนังภายใน องค์ปรางค์พบว่ามีร่องรอยเดิมคงมีจิตรกรรมฝาผนัง แต่ลบเลือนไปมากเขียนด้วยสีแดงแบบโบราณ ลายพรรณพฤกษา ส่วนบริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางค์ได้

Photobucket

ลักษณะฐานปรางค์องค์นี้ มีเป็นวิหารคด 3 ชั้น ก่อผนังทึบ และเจาะช่องแสง ฐานปรางค์แผ่ขยายกว้างออกไปทั้ง 3 ด้าน คล้ายสร้างครอบสถูปหรือเจดีย์ที่สำคัญไว้ภายใน มีอายุอยู่ ในช่วงก่อนสุโขทัยตอนต้น เนื่องจากขุดค้นพบฐานโบราณคดีก่อด้วยอิฐอยู่ใต้ฐานพระวิหารหลวง นอกจากนี้ยังพบกระเบื้องเชิงชายรูปนางอัปสรและเทวดา ซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยศิลปะเขมรแบบบายน เช่นเดียวกับลายปูนปั้นยอดซุ้มประตูกำแพงวัด ซึ่งทำเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อยู่ด้านบนทั้ง 4 ทิศ ด้านล่างเป็นรูปเทพธิดานั่งในกรอบ ซุ้มด้านล่างเป็นรูปนางอัปสรร่ายรำ ฐานพระวิหารหลวงพ่อโตอยู่ด้านหน้าพระปรางค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ประทับอยู่ตรงกลางขนาบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับยืนทั้ง 2 ข้าง ถัดจากพระพุทธรูปปางมาร วิชัยทางด้านขวามีพระพุทธรูปปั้นปางลีลาที่มีลักษณะงดงาม

 Photobucket

กำแพงวัดเป็นศิลาและแท่นกลมขนาดใหญ่เรียงชิดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร เหนือซุ้มประตูทำเป็นรูปคล้ายหลังคายอด และเหนือซุ้มขึ้นไปปั้นปูนเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระธาตุมุเตา อยู่ด้านหลังปรางค์ประธานนอกกำแพงแก้ว ลักษณะพระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์ทรงมอญ ในการขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้พบทองจังโกประดับส่วนยอดของเจดีย์ มณฑปพระอัฏฐารศ อยู่ด้านหลังของพระธาตุมุเตา เดิมน่าจะเป็นมณฑปพระสี่อิริยาบท ต่อมาได้ซ่อมแซมดัดแปลง ภายในซุ้มคูหามีพระพุทธรูปยืนอยู่ เดิมมณฑปมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

“สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท”  เป็นโรงแรมแบบบูติค ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน สุโขทัย สถาปัตยกรรมภายนอกเลียนแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย ผสมผสานความเป็นร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน โดยไม่ทำให้ทัศนียภาพ และอารมณ์ ต้องเสียไป สร้างเอกลักษณ์ของสถานที่

PhotobucketPhotobucket

ผังอาคารมีลักษณะเป็นลานที่เหมือนกันสองลานเชื่อมต่อกัน โดยมีส่วนบริการอยู่ตรงกลาง  ทำให้มีความสง่างามและหนักแน่น ทว่ามีข้อเสียคือมุมมองจากภายในลานทั้งสองจะเหมือนกันอย่างแยกไม่ออก  ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนกันแน่ ซึ่งได้แก่จุดด้อยนี้โดยการเชื่อมต่อลานเข้ากับพื้นที่บริการส่วนกลางเลย ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็จะสามารถเดินเข้ามาที่ส่วนกลาง และทราบได้ว่าตนเองต้องเดินไปทางใด

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

“สนามบินสุโขทัย”

เปิด ทำการบินเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2539 สนามบินสุโขทัย มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต 3 ตำบล คือ ต.ท่าทอง ต.คลองกระจง และ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีที่ 2535 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2539 ในเส้นทางกรุงเทพฯ–สุโขทัย–เชียงใหม่ เมื่อ 12 เมษายน 2539 และ สุโขทัย–เสียมราฐ (นครวัด) เมื่อ 28 มีนาคม 2543 โดยใช้เครื่องบิน ATR 72-200 ขนาด 70 ที่นั่ง

Photobucket

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เปิดสนามบินสุโขทัย พร้อมให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ฯลฯ รวมทั้ง ในเส้นทางในประเทศแถบอินโดจีน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใช้สนามบินสุโขทัย เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคแถบนี้

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

การ ออกแบบอาคารผู้โดยสารเป็นลักษณะทรงไทย เปิดโล่งตามศิลปะสุโขทัยโบราณ เพื่อความกลมกลืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย สร้างความประทับใจทางด้านสถาปัตยกรรมให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเที่ยวบินมีไม่มากทำให้อาคารไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ และสามารถนำระเบียบเอกลักษณ์สุโขทัยโบราณมาใช้ในการใช้งานแบบสนามบินได้  โดยตัวอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอาคารละ 150 คน ปัจจุบันทางวิ่ง ยาว 2,400 เมตร กว้าง 45 เมตร เพื่อรองรับเส้นทางบินไปยังต่างประเทศ โดยใช้สนามบินสุโขทัยเป็นศูนย์กลางได้แก่ สุโขทัย–เสียมราฐ และสุโขทัย–หลวงพระบาง และขณะนี้มีบริการตรวจลงประทับตราประเภทท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ข้อเสียคืออาคารขาเข้า และส่วนรับกระเป๋า แม้เป็นอาคารที่อยู่ติดกันแต่ก็ไม่ได้มีทางเชื่อมต่อ ส่งผลให้มีปัญหาเมื่อเกิดฝนตก พนักงานจะต้องคอยยืนถือร่มรอรับแขกที่ละคนสองคน

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

“ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย
     เมืองโบราณศรีสัชนาลัยมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองเป็นที่ราบเชิง เขาพระศรี และ เขาใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตก และมีลำน้ำยมอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
      กรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ประมาณ 28,217 ไร่

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองศรีสัชนาลัย มีความเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน คือมีทั้งที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยมและที่ลาดเชิงเขาพระศรี และเขาใหญ่ ทำให้มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และสิ่งป้องกันทางธรรมชาติที่ใช้ในการ ป้องกันข้าศึกศัตรูได้อย่างดีด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรใน พ.ศ.2534 เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศ

 Photobucket

“วัดทุ่งเศรษฐี” อยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านหน้าประตูรามณรงค์ห่างออกมาประมาณ 300 เมตร ปัจจุบันอยู่ด้านหน้าศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลมเป็นประธานของวัด มีวิหารอยู่ด้านหน้า และเจดีย์ทางด้านซ้ายและด้านหลังเจดีย์ประธาน 6 องค์ กำแพงวัดเป็นแท่งศิลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปักเรียงชิดกัน มีประตูทางเข้าออก 4 ด้าน

Photobucket

 

Photobucket

“วัดนางพญา”  เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อยู่ติดกำแพงเมืองด้านตะวันออก ตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองด้านทิศใต้ วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวเดียวกันกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดเจดีย์เจ็ดแถว เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมาก ปรากฏอยู่บนผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือภายในวิหาร

Photobucket

วัดนางพญา มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ภายในวัดมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ ที่ชั้นมาลัยเถาก่อซุ้มยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ ซุ้มด้านหน้าบันไดทางขึ้นจนถึงภายในโถงเจดีย์ ก่อด้วยศิลาแลงสูงใหญ่ ตรงกลางโถงมีแกนเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น และมีสภาพสมบูรณ์รอบฐานเจดีย์ มีเสาโคมไฟโดยตลอด และ มีวิหารซึ่งขนาดเจ็ดห้อง วิหารก่อด้วยศิลาแลงมีมุขหน้าและมุขหลัง ผนังวิหารเจาะช่องแสง ผนังด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ซึ่งเป็นผังที่นิยมสร้างกันในแบบสุโขทัยและสถาปัตยกรรมเมืองเหนือ ภายในวิหารตามเสาทุกด้านมีเทพพนมและลวดลายต่างๆ ทำด้วยสังคโลกไม่เคลือบ

Photobucket

จุดเด่นของวัดนี้คือมีผนังเหลืออยู่ด้านหนึ่งโดยมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามอยู่ แต่ปัจจุบันหลุดลอกออกไปพอสมควรแล้ว ทั้งนี้มีการสร้างหลังคาสังกะสีคลุมผนังไว้อีกทีเพื่อการอนุรักษ์ ผนังดังกล่าวเป็นผนังที่ไม่มีหน้าต่าง แต่มีช่องอากาศตามแบบสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น

ลวดลายปูนปั้นบนผนังวิหารวัดนางพญานี้ มีลักษณะเด่นคือ ลวดลายปูนปั้นที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่ง แต่ถูกทำลายไปบางส่วน นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม  ถือว่าเป็นประติมากรรมสุโขทัยยุคที่ 3 จากทั้งสิ้น 4 ยุค ซึ่งรูปแบบการปั้นในสมัยสุโขทัยยุคที่ 3 นี้เป็นการปั้นที่พัฒนาไปจากศิลปะสุโขทัยแบบบริสุทธิ์ มีความประณีต ประติมากรรมปูนปั้นประดับพุทธสถานเป็นภาพแบบอุดมคติ เพิ่งพัฒนารูปแบบตนเองให้หลุดพ้นไปจากธรรมชาติ โดยศิลปร่วมสมัยในประติมากรรมสุโขทัยยุคที่ 3 นี้ได้แก่ ภาพลวดลายสลักบนไม้ปลู ประดับเพดานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง สุโขทัยเป็นต้น

 

Photobucket

“วัดเจดีย์เจ็ดแถว”  เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยตัววัดตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดนี้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ในเมืองศรีสัชนาลัย เพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมาย เช่น เจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมด้านหลังพระวิหารซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ เจดีย์ราย 26 องค์

Photobucket

สาเหตุความเป็นมาที่วัดนี้ชื่อว่า "วัดเจดีย์เจ็ดแถว" นั้น ชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกขึ้นภายหลังโดยราษฎรในท้องถิ่น สาเหตุที่เรียกเนื่องจากพบเจดีย์จำนวนมากมายหลายแถวภายในวัด

Photobucket

วัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้น่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในเมืองศรี สัชนาลัย เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมือง โดยดูได้จากแผนที่เมือง อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ราษฎรธรรมดาจะเป็นผู้สร้างขึ้น ดังปรากฏในพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือ เที่ยวเมืองพระร่วง ว่า "วัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้เป็นวัดใหญ่ เพราะฉะนั้นจำจะต้องลองสันนิษฐานดูว่าเป็นของใคร นายเทียนกล่าวว่า วัดนี้เดิมเขาเรียกว่า วัดกัลยานิมิต เพราะว่านางพญาธิดาแห่งพระมหาธรรมราชา เป็นผู้สร้างขึ้น นายเทียนอ้างหนังสือที่ไฟไหม้นั้นเป็นพยานอีก" ส่วน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระวินิจฉัยว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามกว่าวัดอื่นๆ อาจเป็นวัดของกษัตริย์ที่ครองเมืองนี้ และเจดีย์รายอื่นๆ คงเป็นที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายในราชวงศ์สุโขทัย น่าจะเป็นวัดที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายในราชวงศ์สุโขทัย

Photobucket

Photobucket

เจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากที่ต่าง ๆหลายแห่ง เช่น ลังกา และพุกามด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายที่มีลักษณะเด่น คือฐานเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดเป็นทรงกลม ภายในเจดีย์มีซุ้มโถงส่วนซุ้มโถงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นมีภาพ จิตรกรรมเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า และเหล่าเทวดากษัตริย์ เจดีย์รายที่มีลักษณะเด่นองค์หนึ่งเรียกว่า เจดีย์ทรงปราสาท คือซุ้มจรนัมด้านหลังของเรือนธาตุ ทำเป็นซุ้มมณฑปมีเรือนยอดข้างบนสูงเป็นซุ้มทางทิศตะวันตกมีพระพุทธรูปปาง นาคปรกประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกสมัยสุโขทัยที่สวยงามยิ่ง รวมทั้งหมดแล้ววัดเจดีย์เจ็ดแถวมีเจดีย์รายและอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ กันถึงเกินกว่า 30 องค์ สมกับที่ได้ชื่อว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถว นอกจากนั้นยังมีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ภายนอกกำแพงมีโบสถ์และบ่อน้ำ ซึ่งเดิมมีคูน้ำล้อมรอบ ทั้งนี้ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ นำผ้าสีมาพันไว้รอบต้นไม้

Photobucket

 

Photobucket

“วัดช้างล้อม”  เป็นโบราณสถานสำคัญ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเจดีย์ทรง ลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก หมายถึง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเครื่องหมายการตรัสรู้ ประกอบกับวิมุตติ 2 ประการ

Photobucket

โบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานทรงลังกาตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ ประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเป็นทางเข้าออกก่อเป็นกำแพงศิลาแลงหนามีการ เล่นระดับที่ซุ้มประตูอย่างสวยงาม สำหรับประตูด้านข้างก่อเรียงอิฐศิลาแลงปิดไว้เป็นประตูตัน

Photobucket

เจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันหลายชั้น มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบน โดยรอบเจดีย์มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 9 เชือก (ยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นมีเพียง 8 เชือก) และที่มุมมีช้างขนาดใหญ่ประดับอีก 4 เชือก รวมเป็น 39 เชือก ช้างเชือกใหญ่ที่อยู่มุมเจดีย์เป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่ คอ และข้อเท้าสวยงามกว่าช้างที่ฐานสี่เหลี่ยม ระหว่างช้างปูนปั้นที่ฐานนั้นจะมีเสาประทีปศิลาแลงสลับเป็นระยะ ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางตั้งอยู่

Photobucket

ปัจจุบันช้างปูนปั้นได้ผุผังไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือก แต่ยังคงแสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัยอย่างเต็มที่ ช้างปูนปั้นที่วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่าช้างจริง

Photobucket

เบื้องเจดีย์ประธานมีบันได 2 ชั้นขึ้นสู่ลานประทักษิณ เหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 20 ซุ้ม โดยส่วนใหญ่ได้ผุผังไปเกือบหมด ยังเหลือที่สมบูรณ์เพียงไม่กี่องค์ เหนือบริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรประดับด้วยพระรูปพระสาวกปาง ลีลาปูนปั้นแบบนูนต่ำจำนวน 17 องค์

นอกจากนั้นวัดช้างล้อมยังมีวิหารที่อยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน นอกนั้นเป็นวิหารขนาดเล็ก 2 หลัง และเจดีย์รายอีก 2 องค์

Photobucket